Putsegården

Putsegården

Välkommen till Putsegården – Göteborgs mest spännande nyhet på bostadsfronten! 2016 färdigställde Etikhus ett drygt fyrtiotal moderna lägenheter i den historiska miljön i Lundby kyrkby på centrala Hisingen. Det blev ett hus som inte liknar något annat, när den gamla mangårdsbyggnaden Putsegården skulle få nytt liv och samtidigt smälta in i den intilliggande bebyggelsen från femtiotalet.

Den ursprungliga Putsegården byggdes på 1700-talet. Då var Lundby en stor och blomstrande by, bland annat tack vare det goda sillfisket. Historiskt sett hade annars jordbruk varit den viktigaste sysselsättningen i området. Efter storskiftet omfattade Lundby socken ett tjugotal hemman (stora jordbruksegendomar) med välbekanta namn, som till exempel Brämaregården, Gropegården, Biskopsgården, Pilegården och Länsmansgården.

Lundbys tidigare historia var omväxlande och ofta dramatisk. Fram till 1200-talet var hela Hisingen norskt men vid århundradets mitt erövrades bland annat Lundby socken. Sverige fick nu land på båda sidor om älven och för att skydda den viktiga passagen ut mot havet byggdes Lindholmens slott. Under århundradena som följde var Lundby skådeplats för flera svåra slag mot danskarna. I början av 1600-talet gjorde Karl IX ett första försök att bygga Sveriges nya port mot väster, ”Göteborg”, vid Färjenäs.

Lundby gamla kyrka uppfördes på 1300-talet. Runt den byggdes på traditionellt vis kyrkbyn upp. Genom åren har byn förändrats genom rivningar och nybyggnader, inte minst sedan Lundby blev en del av Göteborg i början av 1900-talet. På femtiotalet uppfördes ett större bostadsområde väster om byn, men mycket av den medeltida bykaraktären, med det gamla vägsystemet och den täta och oregelbundna bebyggelsen, finns ändå kvar.

Den kringbyggda Putsegården ligger i kyrkbyns utkant och har blivit en symbol som den sista resten av Lundbys jordbrukshistoria. Gården uppmärksammades och dokumenterades redan på 1940-talet av Historiska museet, nuvarande Stadsmuseet. Tyvärr har Putsegården fått förfalla och är i dag i så dåligt skick att den inte går att renovera. I stället ska gården återuppbyggas efter dokumentationen från 1948. Arkitektbyrån What! har arbetat fram en tillbyggnad som utgår från den gamla gårdens ryggrad och växer vidare över tomten, in i modern tid, där fastigheten möter bostadsområdet från femtiotalet. Fastighetens högsta del blir upp till tio våningar och totalt blir det drygt 40 lägenheter.

Etikhus är bra på att hitta det unika i projekt, att skapa miljöer som passar i omgivningen och bygga hus där människor trivs. Putsegården liknar projektet Teckningsläraren i Varberg, där Etikhus bevarade ett äldre bostadshus och lät det bli en del i en modern bostadsrättsförening. Företagets erfarenheter och kunskap tilltalade den ursprungliga projektören, arkitekten och även Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, vilket gjorde att Etikhus sommaren 2014 fick möjlighet att ta över projektet Putsegården.

_41A8304

Arkitektur

WHAT ARKITEKTUR HAR ORDET:

Det händer ibland att man som arkitekt får uppdrag som ställer krav utöver det vanliga när det gäller nytänkande, kvalitet och fingertoppskänsla. Putsegården i den kulturhistoriskt intressanta miljön vid Lundby kyrkby var ett sådant uppdrag.

Vi ville integrera den återuppbyggda gården med ett nytt flerbostadshus och låta fastigheten relatera till den ursprungliga Putsegårdens karaktär, till den omgivande bebyggelsen och landskapets utformning.

Det är viktigt att den gamla och den nya delen skapar en sammanhängande byggnadsenhet men att de äldre byggnaderna är tydligt läsbara från en annan tid. De äldre husen återställs till 1940-talets utseende. Den nya byggnadens speciella form blir ett intressant fondmotiv i gaturummet mot Inägogatan.

Våra idéer har mottagits på liknande sätt varje gång vi har presenterat dem. Först med tystnad, sedan: ”Kan man göra så här?” och till sist ”Det är riktigt spännande och kul, förslaget har hög kvalitet!”. Framgången med förslaget tror vi beror mycket på att byggnaden är gestaltad specifikt för den här kontexten och att den har möjlighet att tillföra nya kvaliteter i omgivningen.

_41A8394

Beställare

Arkitekter

Byggentreprenörer